Strona www w reorganizacji

Nasz zespół tworzy grupa psychologów i pedagogów, specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu
oraz innych trudności rozwojowych, szczególnie zaburzeń rozwoju mowy.

Pracujemy również z dziećmi z mutyzmem selektywnym. Naszym zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu
oraz z innymi trudnościami rozwojowymi, a także ich rodzinom.

Ponieważ ważne jest dla nas także upowszechnianie wiedzy i zasad dobrej praktyki terapeutycznej,
staramy się dzielić z innymi specjalistami wiedzą i wymieniać doświadczenia w ramach szkoleń i staży.

Oferta:

-Indywidualna terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu

-Wczesna interwencja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

-Terapia indywidualna dla dzieci z mutyzmem selektywnym

-Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera, zajęcia grupowe

-Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

-Diagnoza kompetencji z zakresu teorii umysłu dla dzieci z podejrzeniem ASD/ASC

-Badanie protokołem ADOS-2

-Diagnoza funkcjonalna z badaniem testem IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

-Szkolenia przeznaczone dla rad pedagogicznych, rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zwłaszcza z rozpoznaniem ASD/ASC

-Indywidualna psychoterapia dla nastolatków, szczególnie z grupy ASD/ASC.

------------------------------------------------------------
adres: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 256/3

telefon - rejestracja: 739 025 642

telefon dla osób korzystających z opieki terapeutycznej w naszym ośrodku:  666 540 156

rejestracja:
-telefoniczna piątek  w godz.14.00-17.00, tel 739 025 642
-przez email: odt.pozytywka@gmail.com