Nabór na grupy terapeutyczne

Ogłaszamy nabór na grupy terapeutyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat z rozpoznaniem ASD. Planujemy dwie grupy: jedną dla dzieci młodszych w wieku 5-6 lat i drugą dla dzieci starszych w wieku 8-10 lat (przedziały wiekowe są orientacyjne).

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu i służyć będą treningowi umiejętności społecznych. Uczyć się będziemy inicjowania i podtrzymywania relacji, odczytywania sygnałów niewerbalnych (ton głosu, mimika, postawa ciała, gesty) i wykorzystywania ich do komunikacji, odczytywania i radzenia sobie z emocjami. Rozwijać będziemy także inne umiejętności z zakresu teorii umysłu.

Zapraszamy!

Wróć