Beata Włodarczyk- Skórzak

pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta behawioralny

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalność: pedagogika niesłyszących, ukończyła w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach. Jest także absolwentką pedagogiki rewalidacyjnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Odbyła także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z metodami korekcyjno-kompensacyjnymi w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach.

Od 2003 roku pracuje zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych. Wiedzę i doświadczenie zdobywała pracując na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży CZP Feniks, gdzie do dzisiaj jest członkiem zespołu diagnostyczego. W latach 2007-2014 pracowała w Centrum Terapii Behawioralnej na stanowisku starszego terapeuty.

Występowała jako prelegent na konferencjach w Gliwicach, Bytomiu i Rybniku. Zajmuje się także prowadzeniem szkoleń z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych dla rad pedagogicznych na terenie Śląska.

W 2012- 2014 współpracowała z Ośrodkiem Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach jako konsultant w terapii małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W "Pozytywce" zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapią zaburzeń rozwoju mowy, konsultacjami terapeutycznymi oraz diagnozą funkcjonalną.