Grażyna Szczęsna

pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta behawioralny

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, o specjalności pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. W 2004 roku pod opieką naukową Akademii Pedagogicznej im KEN w Krakowie dodatkowo ukończyła surdopedagogikę. Podyplomowe studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego ukończyła w 2007 r.

Brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Od 2009 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu jako terapeuta stosowanej analizy zachowania. Prowadzi też trening umiejętności społecznych w grupach terapeutycznych. Pracuje także w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Gliwicach jako nauczyciel wspomagający proces rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W "Pozytywce" prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapię pedagogiczną, konsultacje terapeutyczne oraz diagnozę funkcjonalną.