O nas

Kim jesteśmy?

Nasz zespół tworzy grupa psychologów i pedagogów, specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz innych trudności rozwojowych, szczególnie zaburzeń rozwoju mowy. Pracujemy również z dziećmi z mutyzmem selektywnym.

Co chcemy osiągnąć

Naszym zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz z innymi trudnościami rozwojowymi, a także ich rodzinom. Ponieważ ważne jest dla nas także upowszechnianie wiedzy i zasad dobrej praktyki terapeutycznej, staramy się dzielić z innymi specjalistami wiedzą i wymieniać doświadczenia w ramach szkoleń i staży.

Jak pracujemy?

Wykorzystując Stosowaną Analizę Zachowania, ale opierając się także mocno o teorie rozwojowe (Piaget, Wygotski) i najnowszą wiedzę z zakresu neuropsychologii (dziedzina ta przynosi coraz ciekawsze wyniki badań-przykładem są znane doniesienia na temat neuronów lustrzanych). Nieustającym źródłem inspiracji są dla nas także współczesne badania nad rozwojem dziecięcej teorii umysłu (Gopnik, Perner, Flavell, Mandela) oraz z zakresu psycholingwistyki (Tomasello, Kuhl, a w Polsce Shugar, Bokus).

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Terapia.

  • Chcemy pomóc osobom ze spektrum autyzmu w osiąganiu takiego poziomu funkcjonowania, aby mogły żyć wśród ludzi wykorzystując maksimum swoich możliwości.

  • Zależy nam także na tym, aby terapia była nie tylko efektywna, ale i przyjemna dla naszych podopiecznych, budujemy więc motywację do rozwoju.

  • Ważne dla nas jest także, aby dostarczać rodzicom skutecznych narzędzi do kształtowania komunikacji i współpracy z ich dziećmi w codziennym funkcjonowaniu.

Jesteśmy ośrodkiem superwizowanym!
Współpracujemy z Fundacją Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU
Superwizor: Pani Agnieszka Rajs-Glazar