Grażyna Beracz

pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki

Wykształcenie:

 • pedagogika specjalna - surdopedagogika, pod opieką naukową Akademii Pedagogicznej im KEN w Krakowie

 • pedagogika specjalna - pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia podyplomowe

 • diagnosta ADOS-2

W "Pozytywce" prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapię pedagogiczną, konsultacje terapeutyczne oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego.

Diagnoza
 • Badanie protokołem ADOS-2
 • Diagnoza funkcjonalna - badanie kompetencji z zakresu teorii umysłu
 • Diagnoza funkcjonalna z badaniem testem IDS-P (dla dzieci od 3 do 5 rż)
 • Diagnoza funkcjonalna testem (PEP-R) (dla dzieci od 6 rż)
Terapia
 • Terapia indywidualna dla dzieci
 • Terapia indywidualna dla dzieci z mutyzmem selektywnym
 • Wczesna interwencja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Indywidualna psychoterapia dla nastolatków, głównie z grupy ASD/ASC
 • Zajęcia grupowe: Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera
Kontakt

Wolności 256/3, 41-800 Zabrze
Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny “Pozytywka”

Email

odt.pozytywka@gmail.com

Telefon
telefon-rejestracja:

739 025 642

telefon dla osób korzystających z naszego ośrodka

666 540 156

Copyright © 2024 Pozytywka ODT

-

Created by Marcin Kula